Energimærke

Et energimærke giver overblik over boligens energiforbrug, og når en bolig skal sælges eller udlejes, er det et lovpligtigt krav at have et gyldigt energimærke.

Energimærket er gyldigt i op til 10 år, og uanset hvor mange gange en bolig skifter ejer, så kan det samme gyldige energimærke bruges.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Energimærkning

En energimærkning er en gennemgang af en bygnings energimæssige tilstand, og består af en vurdering, der viser energiforbruget samt besparelsesforslag til forbedringer, der kan betale sig at gennemføre.

Energimærkningen udføres af certificerede energikonsulenter, som foretager vurderingen på en skala fra A-G, hvor A er det laveste energiforbrug.

Det er sælgers eller udlejers ansvar, at få lavet en energimærkning, og inden en købsaftale indgås, skal køber gøres bekendt med denne.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

Det er lovpligtigt at energimærke større privatejede ejendomme på over 1.000 m2, og bygninger på over 250 m2, der ejes eller benyttes af offentlige institutioner og virksomheder m.v. Dette betyder, at disse ejendomme altid skal have en gyldig energimærkning.

Derudover skal alle nye bygninger, der er over 60 m2, energimærkes inden de tages i brug.

Energimærkning uden bygningsgennemgang - Automatmærke

Et automatmærke er en simplere energimærkning, som baseres på BBR oplysninger. Ved følgende kriterier er det muligt, at få et automatmærke:

  • Hvis huset er et enfamiliehus.
  • Hvis bygningen er maksimalt 25 år gammel.
  • Hvis huset er lige så energivenligt, som da det var nyt.
  • Hvis huset er opført i 2006 eller senere, og ansøgningen om byggetilladelse er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal der endvidere kunne svares ja til, at huset blev energimærket inden færdigmeldingen til kommunen.

Ved en automatmærkningen foretages der ikke en bygningsgennemgang, som normalt, hvilket betyder at denne udføres til en lavere pris. I praksis betyder det at energikonsulenten ikke kommer ud og laver en vurdering, men i stedet baserer energimærkningen på oplysninger fra BBR og en erklæring, som ejeren selv skal udfylde.

Ejendommen vil blive sammenlignet med andre huse fra samme tid, så hvis der er lavet energimæssige forbedringer som f.eks. etablering af solceller, kan dette ikke ses i en automatmærkning. Hvis dette er tilfældet, vil det derfor være mere fordelagtigt at få foretaget en normal energimærkning.

Fritagelse for energimærkning

Der er nogle bygninger, som ikke kræver energimærkning. Dette gælder bl.a. for tilbygninger, garager, udhuse, kolonihavehuse og bygninger, der er under 60 m2.  Desuden kan fredede bygninger også fritages.

Energimærkning af ejerlejligheder

Det er lovpligtigt at energimærke en ejerlejlighed ved salg. Hvis byggeriet består af flere etager, vil der blive udarbejdet en energimærkning for hele ejendommen.

Ejerforeningen har ansvar for at få udarbejdet denne energimærkning, så ejerne kan få det uden beregning. I denne sammenhæng kan energimærkningen også bruges til salg af andre lejligheder i bygningen, inden for gyldighedsperioden.

Energimærkning af nyopført hus

Ved et nyopført hus eller bygning, er det et krav at få det energimærket. Dette gøres efter en simplere fremgangsmåde, da der ikke udregnes energibesparende løsninger.

Generelt skal alle nyopførte bygninger på 60m2 eller derover energimærkes, som en kontrol for at se om bygningen overholder alle energikrav i bygningsreglementet. Dette gælder også for sommerhuse, selvom de ikke længere skal energimærkes ved salg eller udlejning.

Læs mere om hvordan du får din bolig energimærket her: www.boligejer.dk

Kontakt

Ring eller udfyld skemaet så får du svar med det samme

For direkte telefonisk kontakt vælg et medlem i listen nedenfor eller find din nærmeste byggesagkyndige på kortet her

Vælg venligst

Er du i tvivl om hvem du skal henvende dig til så find den nærmeste på kortet her

Skal vælges
Skal indtastes
Indtast en korrekt email
Invalid Input
Invalid Input