Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er til for at beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse.

Som sælger har man ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget, men med en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, kan man blive fritaget for dette ansvar.

Ordningen har eksisteret siden 1. januar 1996. Ordningen anvendes i ca. 95 pct. af alle handler med enfamiliehuse.

Huseftersynsordningens lovgrundlag er Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. samt en række tilknyttede love og bekendtgørelsersom regulerer bl.a. forhold omkring udarbejdelse
af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Hvorfor er huseftersynsordningen så fordelagtig?

Ordningen er frivillig, men det er en rigtig god idé at benytte sig af den.
Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du

  • får lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport
  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Huseftersyn

Tilstandsrapporten udarbejdes på baggrund af et huseftersyn, som er en bygningsgennemgang, der altid foretages af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Bygningsgennemgangen har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes fysiske tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder.

Eleftersyn

Elinstallationsrapporten udarbejdes på baggrund af et eleftersyn, som er en gennemgang af bygningernes elinstallationer, der foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed med særlig autorisation udstedt af Sikkerhedsstyrelsen til at foretage eleftersyn. Eleftersynet har til formål, at vise i hvilket omfang
bygningernes elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.

Ejerskifteforsikring

Tilbuddet om en ejerskifteforsikring udarbejdes af et forsikringsselskab på baggrund af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Ejerskifteforsikringen giver således mulighed for at opnå dækning for skader, der er ukendte for køber på købstidspunktet. Dækningens omfang vil fremgå af tilbuddet og forsikringsbetingelserne.

Pas på! Hvis en køber byder uden at have set rapporterne

Du skal give tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbudet om ejerskifteforsikring til køber, INDEN han afgiver tilbud på boligen. Ellers bortfalder dit 10-årige ansvar for mangler ikke! Hvis en køber giver tilbud på boligen uden at have set tilstandsrapporten, skal du derfor af princip afvise tilbudet. Derefter skal du sende tilstandsrapporten plus tilbud om ejerskifteforsikring til køber og bede ham om at komme med sit tilbud igen.

Kontakt

Ring eller udfyld skemaet så får du svar med det samme

For direkte telefonisk kontakt vælg et medlem i listen nedenfor eller find din nærmeste byggesagkyndige på kortet her

Vælg venligst

Er du i tvivl om hvem du skal henvende dig til så find den nærmeste på kortet her

Skal vælges
Skal indtastes
Indtast en korrekt email
Invalid Input
Invalid Input