Tæthedsprøvning

Lad os finde varmespild i din bolig med tæthedsprøvning.

En tæthedsprøvning kan hjælpe dig med at spare mange penge på energikontoen, ved at afsløre hvor der er varmespild i din bolig. Tæthedsprøven kan derfor blive en god investering, da du får et klart billede af, hvor du kan forbedre din bolig.

Nye huse skal overholde bygningsreglementets tæthedskrav, som indebærer, at der er fastsat en øvre grænse for luftskiftet ved en given trykforskel mellem luften udenfor og luften indeni huset:

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. 

Såfremt det målte luftskifte overstiger det tilladte, kan utæthederne almindeligvis lokaliseres med en termografisk undersøgelse. Ved at kombinere tæthedsprøvning og termografering får du et godt grundlag for at udpege eventuelle utætheder i bygningen.

Kommunen kan ligeledes stille krav om, at der skal foretages en tæthedsprøvning, en såkaldt Blower Door undersøgelse, af det færdige byggeri. Men uanset, om det er et krav fra kommunen eller ej, kan det være en stor fordel at få sit nyopførte hus tæthedsprøvet.

Huse bygget før det nye bygningsreglement trådte i kraft, bruger typisk 40% mere energi til opvarmning. Utætheder i klimaskærmen er en af hovedårsagerne til dette merforbrug, og for mange kan det betale sig at få efterisoleret boligen.    

Er du i tvivl, om du kunne nyde godt af en tæthedsprøve? Så kontakt en af vores dygtige konsulenter, og lad os hjælpe dig med at kvalitetssikre din bolig.

Kontakt

Ring eller udfyld skemaet så får du svar med det samme

For direkte telefonisk kontakt vælg et medlem i listen nedenfor eller find din nærmeste byggesagkyndige på kortet her

Vælg venligst

Er du i tvivl om hvem du skal henvende dig til så find den nærmeste på kortet her

Skal vælges
Skal indtastes
Indtast en korrekt email
Invalid Input
Invalid Input