Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn og en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.

Den bygningssagkyndige, der udarbejder en tilstandsrapport, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - og ikke et nyt hus.

Formålet med en tilstandsrapport er at afklare, i hvilket omfang bygningens fysiske tilstand er ringere end  tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder. I tilstandsrapporten foretages en vurdering af boligens synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi, og tegn på skader.

Som tillæg til rapporten udleveres også en generel hustypebeskrivelse.

Ved et huseftersyn gennemgås hver enkelt del af boligen medmindre der er ufremkommelige steder og den bygningssagkyndige noterer synlige skader og tegn på skader og vurderer boligens stand under hensyn til boligens alder.

Skaderne angives ved hjælp af følgende karakterer:

  • § K0 = Kosmetisk skade.
  • § K1 = Mindre alvorlig skade.
  • § K2 = Alvorlig skade.
  • § K3 = Kritisk skade.
  • § UN = Bør undersøges nærmere.

Karaktersystemet i en tilstandsrapport er den byggesagkyndiges vurdering og altså ikke et udtryk for, hvor meget det vil koste at udbedre en skade.

Sælgers oplysninger til en tilstandsrapport

Sælger skal udfylde et sælgeroplysningsskema i forbindelse med, at en tilstandsrapport bliver uarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige.

Sælgeroplysningsskemaet indgår som en integreret del af tilstandsrapporten. Det vil sige, at sælger har pligt til loyalt og ærligt at oplyse om sin viden om ejendommen, fx om tidligere udførte reparationer og skader m.m.

Hustypebeskrivelse

En generel hustypebeskrivelse indgår som et tillæg til en tilstandsrapport. Hustypebeskrivelsen indeholder en generel, supplerende information om den pågældende hustype. Det skal understreges, at typebeskrivelsen er generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport og den tegnede ejerskifteforsikring.

I hustypebeskrivelsen får du blandt andet information om:

  • De byggetekniske forhold, der var sædvanlige på det tidspunkt, hvor huset blev bygget,
  • ”OBS-punkter”, som fortæller, hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på at vedligeholde ved hustypen,
  • Generelle oplysninger om kloaksystem og risiko for radon i området.

Gyldighedsperiode

Ved indgåelse af en købsaftale skal tilstandsrapporten være under 6 måneder gammel. Er den over 6 måneder betragtes rapporten som forældet og skal således fornyes (til sammenligning skal en elinstallationsrapport være under 1 år gammel).

Hvem bestiller en tilstandsrapport?

Det er dig selv - og ikke ejendomsmægleren - der bestiller et huseftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig. Du skal også selv betale for tilstandsrapporten. Hvis der allerede er en tilstandsrapport, som er under 6 måneder gammel, kan du bruge den. Hvis den er ældre end 6 måneder, kan du få den fornyet for et mindre beløb. Starttidspunktet for en tilstandsrapport er den dag den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige indberetter en tilstandsrapport senest 14 dage efter besigtigelsen.

Du kan også få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, som finder en bygningssagkyndig til dig. En ejendomsmægler må ikke formidle kontakt direkte til en bygningssagkyndig.

Adgang til alle bygninger og bygningsdele

Hvis sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer de at blive holdt ansvarlig af køber.

Du skal sørge for, at den bygningssagkyndige får adgang til hele ejendommen - også loftrum, kælder, krybekælder, udhuse og så videre. Hvis ikke den bygningssagkyndige har tilstrækkelig adgang, skal han angive bygningsdelen som "utilgængelig". Det kan skabe usikkerhed hos potentielle købere. Det kan også betyde, at salgsprisen bliver lavere, fordi der mangler oplysninger, som en køber helt naturligt vil sikre sig en dækning af.

Kontakt

Ring eller udfyld skemaet så får du svar med det samme

For direkte telefonisk kontakt vælg et medlem i listen nedenfor eller find din nærmeste byggesagkyndige på kortet her

Vælg venligst

Er du i tvivl om hvem du skal henvende dig til så find den nærmeste på kortet her

Skal vælges
Skal indtastes
Indtast en korrekt email
Invalid Input
Invalid Input